Goed gezond

IJslandse honden zijn over het algemeen goed gezond. Dat is voor een groot deel te danken aan het feit dat de IJslandse hond in de loop der eeuwen nauwelijks is veranderd, het is absoluut geen ‘design dog’ en niet gefokt op een bepaald soort uiterlijk. De IJslandse hond moest bovenal sterk en duurzaam zijn, geschikt om in het ruige IJslandse landschap te werken. Daarnaast moest hij vriendelijk zijn voor mensen omdat hij onder meer de taak had om de kinderen des huizes warm te houden in de winter. Voldeed een IJslandse hond niet aan die eisen, dan werd hij niet ingezet voor de fok.

Hoge leeftijden geen uitzondering

Het is dan ook meer regel dan uitzondering dat eigenaren van IJslandse honden maar één keer in het jaar/in de zoveel jaar bij de dierenarts zijn voor de vaccinaties, verder komen ze eigenlijk niet. De levensverwachting van de IJslandse hond is over het algemeen ook hoog te noemen: er zijn veel voorbeelden van honden die in relatief goede gezondheid 15 of 16 jaar (of zelfs ouder) worden.

Energiek en nieuwsgierig

De grootste oorzaak van vroegtijdig overlijden bij de IJslandse hond is nog altijd door een ongeluk. Het is dan ook zaak om altijd te blijven opletten als je IJslander losloopt – ze zullen niet ver van je vandaan lopen, maar kunnen door hun energieke en nieuwsgierige aard wel op veel dingen af rennen en houden dan geen rekening met of dat wel of niet kan.

Geen voor het ras specifieke ziekten

Er is niet één ziekte die typisch is voor het ras van de IJslandse hond, wel komen er af en toe ziekten voor – zoals in alle rassen, alle honden dragen een bepaald aantal ziekten met zich mee. In het verenigingsfokreglement (VFR) hebben we gezondheidsonderzoeksverplichtingen vastgelegd voor de fokdieren om zo te voorkomen dat bepaalde aandoeningen zich verspreiden over de populatie.

Gezond blijven via genetische diversiteit

Via bevordering van genetische diversiteit binnen het ras hopen we verder de populatie gezond te houden en te voorkomen dat door teveel dezelfde genen inteeltdepressie ontstaat en ziekten vaker en meer de kop opsteken.