Fokkersafspraken

Het uitgangspunt van de vereniging en alle daarbij aangesloten fokkers is om ons prachtige IJslandse hondenras als rashond zo gezond mogelijk te houden op alle gebieden: fysiek, uiterlijk, mentaal, genetisch en inteelt.
We beschouwen dat als een gezamenlijke inspanning, waaraan we allemaal een steentje bijdragen. Met elkaar hebben we regels afgesproken om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Zo hebben we een verenigingsfokreglement (VFR), wat bindend is, en hebben we daarnaast praktische afspraken gemaakt om de vraag naar pups en het aanbod daarvan goed op elkaar af te stemmen.
Hieronder een overzicht van de praktische afspraken:

 • Dekmeldingen dienen binnen 10 dagen na de dekking doorgegeven te worden via de website van de vereniging om de vereniging de gelegenheid te geven om de (gezondheids)vereisten te controleren. Je kunt op het online dekmeldingsformulier aangeven dat je nog geen ruchtbaarheid wilt geven aan dit beoogde nest (dus nog niet wilt promoten online), maar moet de gegevens wel alvast indienen. Een bevestigde dracht moet je doorgeven aan pupinfo@verenigingijslandsehond.nl.
 • Geboortemeldingen dienen binnen 10 dagen na de geboorte van de pups doorgegeven te worden geven via de website van de vereniging, daar is het online geboortemeldingsformulier voor. De geboortemelding online laten zetten is een verplichting. In april 2023 is besloten om de bijdrage voor het geboortebericht te laten vervallen.
 • We hebben een WhatsApp-groep waarbij fokkers met een nest (op komst) zich kunnen aansluiten. Zeker bij meerdere nesten tegelijkertijd is het heel fijn om de lijnen kort te houden en te weten welke koper bij welke fokker is aangemeld. De groep is uitdrukkelijk niet bedoeld om pups toe te wijzen/verdelen, maar uitsluitend om het overzicht te bewaren.
 • In april 2023 is besloten dat fokkers voor elke geboren pup een bijdrage van EUR 25 betalen aan de vereniging. Zij krijgen daarvoor een factuur nadat de pups het nest hebben verlaten.
 • Verder verplichten fokkers zich om de naam en het e-mailadres van elke puppenkoper door te geven aan pupinfo@verenigingijslandsehond.nl zodra deze gegevens bekend zijn. Het doorgeven van deze gegevens is conform de AVG. Na evaluatie in september 2023 is besloten om het puppypakket als vanouds centraal te verzenden naar fokkers met een nest, om mee te geven aan de puppenkopers. De fokker ontvangt infopakketten op basis van het aantal geboren pups, met daarin:
 1. een exemplaar van ‘Onze IJslander’
 2. een brochure van de vereniging
 3. info over de Opvoedondersteuningsgroep op Facebook
 4. een algemene introductiebrief

 • Nadat het nest is uitgevlogen, stuurt de vereniging een e-mail naar de betreffende puppenkopers met daarin het aanbod van een gratis kennismakingsabonnement van een jaar. Puppenkopers kunnen dan zelf besluiten om daar al dan niet op in te gaan.
 • Nadat je nest is uitgevlogen, verzoeken we je om het online nestevaluatieformulier in te vullen.
  • Een nest fokken is leuk, maar je verantwoordelijkheid stopt niet op het moment dat de pups zijn uitgevlogen. We verwachten dat je nazorg biedt in de opgroeiende fase van de hond, maar ook als een hond die jij hebt gefokt ter herplaatsing wordt aangeboden. Je bent altijd het eerste aanspreekpunt, waarbij je uiteraard wel hulp kunt inroepen van de vereniging (gedragscommissie, herplaatscommissie) als je er zelf niet uitkomt.
  • Als je je eerste nest fokt en vragen hebt, is er altijd wel een andere fokker die je op weg wil helpen. Dit kan de fokker zijn van je teef, maar als die niet beschikbaar is of als de fysieke afstand tussen jullie te groot is, kun je altijd aankloppen bij de fokadviescommissie – die zal dan kijken welke ervaren fokker het best jouw mentor kan zijn.
  • Meer informatie over het fokken van een nest vind je op onze website: Een nestje fokken.
  • Naast de bovenstaande praktische zaken, hanteren we ook een fokkerslijst online. Voor vermelding van je fokkerij betaal je EUR 20 per jaar, jaarlijks te voldoen aan het begin van het kalenderjaar.
  • We verwachten van aangesloten fokkers en leden dat respectvol met elkaar en met puppenkopers wordt omgegaan.

  Sanctiebeleid

  Het bestuur heeft naar aanleiding van de in 2021 gehouden enquête overlegd en heeft de volgende richtlijnen opgesteld:

  – Bij een overtreding van ons VFR die ook een overtreding is van het basisreglement van de RvB, volgt standaard schorsing van een jaar (zonder waarschuwing vooraf).

  – Bij 1 overtreding van ons VFR die geen overtreding is van het basisreglement van de RvB, volgt een waarschuwing. Bij een volgende keer dezelfde overtreding, volgt schorsing van een jaar.

  – Bij meerdere overtredingen van ons VFR tegelijkertijd die al dan niet een overtreding zijn van het basisreglement van de RvB, volgt standaard schorsing van een jaar (zonder waarschuwing vooraf).

  Let op: dit zijn richtlijnen en het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om daarvan af te wijken. Het bestuur zal hierover met redenen omkleed de betrokkene(n) en overige leden informeren.