Als lid van de Vereniging voor de IJslandse Hond in Nederland krijg je 4x per jaar ons clubblad. Het blad staat boordevol informatie over de IJslandse hond en over de vereniging, verhalen van de leden, geplande activiteiten en overige wetenswaardigheden.

Daarnaast word je geïnformeerd over en kun je deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging; wandelingen, workshops, lezingen, (kampioenschaps)clubmatches en de Dag van de IJslandse Hond.

Wil je lid worden?

De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen:

€ 28,00 lidmaatschap per jaar
Elk extra gezinslid betaalt € 5,00 (u krijgt hiervoor stemrecht op de ALV)

Na 1 oktober € 2,50 voor het lopende kalenderjaar en het volledige bedrag voor het daaropvolgende jaar.

Wij verzoeken u € 28,00 (na oktober € 30,50) over te maken op onze bankrekening:
50.88.16.858 van de ABN AMRO t.n.v. Vereniging de IJslandse Hond in Nederland te [plaats], onder vermelding van ‘nieuw lid’.

Het IBAN-nummer is: NL 17ABNA0508816858
De BIC-code is: ABNANL2A

Het volledige beleid van VIJHN omtrent de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) die in mei 2018 van kracht is geworden, vind je hier:

Beleid persoonsgegevens VIJHN

Overigens staat het een ieder te allen tijde vrij om daarnaast een schenking te doen aan de vereniging. Op die manier kunnen we nog meer activiteiten ontplooien en geld beschikbaar stellen voor (gezondheids)onderzoeken naar ons ras.