De Vereniging IJslandse Hond in Nederland is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De Raad van Beheer is een federatie van verenigingen op kynologisch gebied en is zelf ook een vereniging. Lid van de Raad zijn de Nederlandse rasverenigingen, regionale verenigingen en een aantal verenigingen met een gespecialiseerde doelstelling. De Raad van Beheer is gevestigd in Amsterdam en bestond in 2002 honderd jaar.


Wat doet de Raad van Beheer?

 • Belangenbehartiging van de kynologie in het algemeen.
 • Controle op de naleving van de verplichtingen van de leden / verenigingen.
 • Voeren van een stamboekhouding voor rashonden.
 • Identificeren (chippen) en registreren van rashonden.
 • Bevordering van de gezondheid en welzijn van honden en hondenpopulaties.
 • Bevordering van een positieve maatschappelijke inbedding van het hondenbezit en de kynologie in de Nederlandse samenleving.
 • Bevordering van de samenwerking met andere dierenorganisaties.
 • Uitvoering van de wettelijke regels en uitvoeringsvoorschriften met name op het gebied van gezondheid, gedrag en welzijn van rashonden.
 • Bescherming van de rassen.
 • Bevorderen van hoogwaardige kwaliteit rassen.
 • Uitgifte en administratie van kennelnamen en het houden van kennelcontroles.
 • Bevordering van afspraken en traktaten in internationaal verband ten dienste van de kynologie.
 • Het stellen van regels voor alle vormen van hondensport in Nederland (tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches, clubmatches.
 • Administratie en toekenning van de kampioensprijzen.
 • Opleiding van de Nederlandse keurmeesters.
 • Het geven van voorlichting en ondersteuning aan bezitters en aspirant bezitters van rashonden.

Kijk voor meer informatie op de uitgebreide website van de Raad van Beheer.