• Fokbeleid

Fokbeleid

van de Vereniging de IJslandse Hond in Nederland
(goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering dd. 13 april 1997)

INLEIDING:
In art. 1 van de Statuten van de vereniging "de IJslandse Hond in Nederland" staat: "de Vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van IJslandse Honden nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen....."
Hiermee is veel gezegd, maar niet alles. Het heeft nog geen invulling. Hoe moeten wij de kwaliteit in de fokkerij waarborgen? Wat zijn onze doelstellingen? Het fokkersoverleg, waarin alle fokkers van de Vereniging van de IJslandse Hond in Nederland zitting kunnen nemen, is het er over eens dat het fokbeleid gebaseerd moet zijn op de volgende drie hoofdthema's:
1. De standaard van de IJslandse hond, goedgekeurd door de FCI, de IJslandse Kennelclub en de Nordisk Kennel Unie
2. Gezondheid/karakter
3. Breed fokken

1. DE STANDAARD Iedereen heeft zijn eigen smaak. Dat is goed ook en maakt de wereld interessanter. Maar bij het fokken van honden kunnen wij niet altijd onze eigen smaak laten prevaleren. Vanuit het land van herkomst worden er richtlijnen uitgewerkt, richtlijnen die de goedkeuring moeten hebben van de Fédération Cynologique Internationale (FCI) en wat betreft de IJslandse Hond, ook van de Nordisk Kennel Union (N.K.U.) waarvan de IJslandse Kennelclub een onderdeel is.
Wij, als fokkers van de IJslandse Hond, moeten ons aan deze standaard houden. In sommige gevallen kan men constateren dat de standaard van de IJslandse hond niet in alle opzichten even duidelijk is, toch zijn er belangrijke punten waarvan men niet mag afwijken. Dat zou het ras dusdanig kunnen veranderen dat de weg terug niet meer te vinden is.

2. GEZONDHEID / KARAKTER
Een groot gevaar voor een hondenpopulatie is de op grote schaal voorkomende erfelijke ziekten. Verspreiding van deze erfelijke ziekten binnen één populatie hangt af van het volgende:
1. Het aantal genen die invloed hebben op de ziekten.
2. De invloed van het milieu/de omgeving/de aard van beweging in de groeiperiode/voeding
3. Verwantschap binnen de populatie
Soms is een erfelijke ziekte veroorzaakt door een defect in één gen. Deze ziekten zijn meestal recessief en komen alleen voor in dieren met gelijke erfelijkheidsfactoren. Andere erfelijke ziekten worden veroorzaakt door enkele (of meerdere) "slechte" genen (polygenetic hereditaire). Het probleem hier is dat ze onvoorspelbaar zijn. Het is belangrijk om zich bewust te zijn, dat ziektes verschillende oorzaken kunnen hebben. Als een hond besmet (slecht) voedsel eet en ziek wordt, dan heeft dat niets te maken met erfelijkheid. Als een hond aan "cupper accumulatie" (bloedziekte) lijdt, is het bijna zeker dat het een erfelijke ziekte is. Maar de meeste ziektes worden veroorzaakt door een combinatie van milieuveroorzakende alsmede erfelijke factoren. Weer zo'n probleem waar we mee te maken kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk te weten komen van de gezondheid van de honden die gebruikt moeten worden voor de fokkerij. Dat kunnen we ondersteunen door:
• Op HD te laten onderzoeken en alleen te fokken met B1/2 of lager danwel C1 x A of B hond
• Onderzoeken op Cataract/CEA/RD/PHTVL-PHPV/PRA/Distichiasis (=één onderzoek is twee jaar geldig)
Deze erfelijke afwijkingen kunnen ziektes veroorzaken die het meest in het oog springen d.w.z. ze zijn zichtbaar en merkbaar en leiden tot een onnodige lijdensweg voor de honden en verdriet bij de eigenaren. Daarnaast is het slecht voor de beeldvorming van het ras en onze vereniging. Ook dienen wij alert te zijn op andere minder zichtbare ziektes, die mogelijk erfelijk zijn of kunnen worden, die ziektes categoriseren (openbaar maken, kenbaar maken, van welke bloedlijnen enz.) en ze nauwlettend in het oog houden. Dit is zowel belangrijk voor de fok op eigen bodem als internationaal.
De IJslandse Hond beschikt over een karakter dat hem zeer geschikt maakt als huis-/familiehond. Die karaktereigenschappen moeten wij koesteren en er voor zorgen dat deze behouden blijven in de toekomst. Deze doelstelling kunnen wij alleen bereiken door constant onderzoek zowel op puppies als volwassen dieren. Wij moeten tests ontwerpen die gebruikt kunnen worden bij zowel fokkers als bij eigenaren en het gebruiken van die tests ook stimuleren binnen onze vereniging, en daarbuiten, opdat wij altijd op de hoogte blijven van de toestand van de populatie. Dat maakt het aanzienlijk eenvoudiger om dieren, die wegens ernstige karaktergebreken niet geschikt zijn voor de fok, op te sporen.

3. BREED FOKKEN
Om te voorkomen dat erfelijke ziektes, slechte karaktereigenschappen en gebreken aan het uiterlijk (fenotypisch) kunnen ontstaan binnen onze IJslandse Hondenpopulatie, moeten we proberen een zo breed mogelijke basis te krijgen (een grote genetische variatie = genotypisch). Dat bereiken we alleen als we het volgende kunnen realiseren:
1. een brede spreiding van de bloedlijnen
2. een zo gedifferentieerd aantal honden gebruiken als mogelijk
Een brede fokbasis is gebaseerd op het houden van zovele niet-gerelateerde families. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Meestal is het zo dat sommige families veel groter zijn dan andere. Ook zijn er bloedlijnen die aan het uitsterven zijn. Om nu deze "verwaasloosde" lijnen (familiegroepen) vast te kunnen houden moeten zij meer aandacht binnen de fokkerij krijgen. Ook is het belangrijk bij "breed fokken" om zoveel honden als mogelijk te gebruiken, b.v. als een goede en zeer bekende hond twee keer gebruikt is, zou het ook goed kunnen zijn om uit te zoeken of zijn broer of zelfs een neef geschikt zou kunnen zijn. Het is zeer beslist niet zo dat honden die op shows verschijnen en goede resultaten behalen ook het meest geschikt zijn voor de fok. Wel is het zo, dat honden die het goed doen op shows, het meest bekend zijn. En dan is natuurlijk de verleiding groot om die honden te gebruiken (filevorming voor een reu!). Echter, dat moet ons niet weerhouden andere honden te gaan zoeken. Wij moeten niet vergeten dat niet alleen een uitmuntende hond de beste puppies kan geven. Ook een goede hond kan uitmuntende puppies geven. Niet voor niets zegt men in de praktijk: "kampioen x kampioen geeft per definitie geen kampioen". Een goed fokbeleid is een visie over een termijn van 10-20 jaar!

| Vereniging voor de IJslandse Hond in Nederland | Copyright |
| 2006-2010 |

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 4 december is Dama Duna Kopieccy Poland (Duna) bevallen van 3 pups van Ásti Norasson frá Idunn. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op 16 november is Odda van Rogici gedekt door Imir van Rogici (Isco). De dracht is bevestigd, er worden 5 pups verwacht rond 18 januari 2020. Kijk bij Fokken/Nestinfo voor alle details.
Op 11 november is Anacamptis Haltia (Meyla) bevallen van maar liefst 8 pups van Vík Norasson frá Idunn. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details.
Op 28 oktober is Mýsla frá Hvitur Jarnbraut bevallen van 5 pups van Vík Norasson frá Idunn. Het zijn allemaal teefjes, ze zijn inmiddels allemaal gereserveerd. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details.
Op 3 oktober is Freyja frá Isafold bevallen van maar liefst 7 pups van Geisli of Shiela's Farm (Kibo). Er zijn 5 reutjes en 2 teefjes. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
We organiseren ons jaarlijkse fokkersoverleg op 16 februari 2020. De details volgen zo spoedig mogelijk, de datum is in ieder geval geprikt.
Op 30 september is Dama Duna Kopieccy Poland gedekt door Ásti Norasson frá Idunn. De pups worden eind november verwacht. Kijk bij Fokken/Nestinfo voor alle details.
Op 4 september is Esky (Elfur frá Fridarstödum) bevallen van 5 pups van Bersi van Rogici. Er zijn 1 reutje en 4 teefjes geboren. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details en de contactgegevens van de fokker. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op 22 augustus is Niki van Rogici x Sky van Rogici probleemloos bevallen van 7 prachtpups van Sky van Rogici, 3 reutjes en 4 teefjes. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle info. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op 14 augustus is Edda Vasksdóttir frá Olafsfjördur probleemloos bevallen van 3 prachtpups van Cári-Tjaldur fra Dyrgjadottir, 2 reutjes en 1 teefje. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle info. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op 6 juli is Lotta in de avond probleemloos bevallen van 6 pups van Borr frá Idunn: 5 reutjes en 1 teefje. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details en de contactgegevens van de fokker. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op 6 juli is Skella bevallen van de pups van Isdalur's Frosti: 4 reutjes en 2 teefjes. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details en de contactgegevens van de fokker. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op 18 juni is Mila van Rogici bevallen van 4 mooie rode pups van Bersi van Rogici. Kijk bij Informatie/Geboortes voor de details en de contactgegevens van de fokker. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op 17 april is Ganti van Rogici bevallen van 5 pups van Vino van Rogici. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details. Alle pups zijn gereserveerd.
Op 4 april is Hrafna-Fjóla fra Dyrgjadottir (Fjóla) bevallen van 1 pup van vader Einar Lagsi frá Idunn (Lagsi). Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle informatie. De pup is inmiddels gereserveerd.
Op 27 februari zijn de pups van Nina van Rogici (Nynke) en Imur van Rogici (Iron) geboren. Er zijn 2 reutjes en 1 teefje. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle informatie over dit nest. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op donderdag 14 februari, op Valentijnsdag, heeft Ayla 6 mooie pups op de wereld gezet: 2 reutjes en 4 teefjes. Kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Op zaterdag 2 februari is Red Oak's Haldora Idun (Vika) moeiteloos bevallen van 6 pups van Vino van Rogici, kijk bij Informatie/Geboortes voor alle details. Er zijn 5 reutjes en 1 teefje geboren. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
We hebben er een mooie nieuwe dekreu bij. Kijk bij Fokken/Dekreuen voor alle details van Fálki.
Op 10 januari is Joga van Rogici moeiteloos bevallen van 4 mooie pups. Vader is Vino van Rogici. Lees meer over dit nest via Informatie/Geboortes. Alle pups zijn inmiddels gereserveerd.
Glodis van Rogici (Elska) is op 5 januari het jaar goed begonnen en heeft 7 mooie pups op de wereld gezet. Vader is Losnabakken's N-O Bjor. Lees meer over dit nest via Informatie/Geboortes. Het zevental is inmiddels gereserveerd.

Agenda

We organiseren onze nieuwjaarswandeling op zondag 12 januari 2020. We verzamelen om half 11 op de parkeerplaats bij de Ampèrestraat (Navigatie: Ampèrestraat 1, 1976 BE IJmuiden) voor een heerlijke strandwandeling. Opgeven kan bij Theo van Rijswijk: secretariaat@verenigingijslandsehond.nl
We organiseren ons jaarlijkse fokkersoverleg op 16 februari 2020. De details volgen zo spoedig mogelijk, de datum is in ieder geval geprikt en de locatie is wederom bij Wilma Roem in Renkum.
Op 19 april 2020 organiseren we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Locatie is wederom de AKC Apeldoorn, het programma maken we zo spoedig mogelijk bekend.
Op 28 juni 2020 organiseren we onze jaarlijkse kampioenschapsclubmatch. De keurmeester is Hannie Vink, de locatie Hoenderloo (manege Fjordhest-Gard).
De datum van de Dag van de IJslandse Hond 2020 organiseren we op 6 september, de locatie volgt zo snel mogelijk.