Koop geen pup zonder stamboom

geplaatst in: Activiteiten, Uncategorized | 0

Er worden soms nesten ‘Grijslanders’ gefokt, dat wil zeggen IJslandse honden zonder stamboom. De moederhond heeft geen stamboom en derhalve krijgen de pups (ongeacht of de vaderhond wel of geen stamboom heeft), ook geen stamboom.

Deze praktijk staat haaks op de doelstelling van onze vereniging om ons ras in kwalitatieve zin te bevorderen en onze manier om dat te realiseren. Als vereniging richten we ons op het fokken van honden mét stamboom, en we verwachten dat bij ons aangesloten fokkers zich eveneens achter de rashond scharen.

Honden met stamboom fokken doen we niet voor niks:

  • De afstamming van honden met een stamboom is bekend (en bewezen middels DNA-onderzoek)
  • De bij de vereniging aangesloten honden met stamboom ondergaan diverse verplichte gezondheidsonderzoeken bij gespecialiseerde en erkende dierenartsen voordat ze het stempel ‘fokgeschikt’ krijgen
  • Dankzij de stambomen kunnen berekeningen van de inteelt en de Mean Kinship (verwantschap) gedaan worden, waardoor we gezamenlijk (zelfs internationaal) kunnen werken aan het verbeteren van de genetische diversiteit in ons ras

Bovenstaande heeft een grote meerwaarde voor het verantwoord fokken van IJslandse honden.

In onze statuten (https://verenigingijslandsehond.nl/?page_id=1582) staat bij Artikel 3, lid e het volgende:

e. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten als van enkele honden in de Nederlandse stamboekhouding;

Het fokken van ‘Grijslanders’ staat haaks op bovengenoemd artikel en is dus in strijd met onze statuten. Bij het fokken van ‘Grijslanders’ houden wij zowel de fokker als de eigenaar van de reu verantwoordelijk voor de gemaakte combinatie. Wij vragen dus ook van leden met reuen om geen teef te dekken zonder stamboom, maar de reu alleen in te zetten voor dekkingen van teven met stamboom.

Het bestuur van de VIJHN